“ทีมงานในฝัน” เป้าหมายหลักที่ทุกคนตามหา

ทีมงานในฝัน

ทีมงานในฝัน หรือ Dream Team ที่มนุษย์ OFFICE ตามหา

     เมื่อพูดถึงเรื่องของ การทำงาน แล้วคงเป็นไปได้ยากที่จะบอกว่า คุณจะสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องติดต่อหรือพึ่งพากับใครเลย การมี ทีม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยกันผลักดันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และยิ่งถ้าได้เจอกับ ทีมงานในฝัน แล้ว ยิ่งทำให้ชีวิตในการทำงานสนุกและสดใสมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะใน 1 วันคนเราใช้เวลากับที่ทำงานไปเกือบทั้งวัน นอกจากงานแล้ว ก็จะมีเพื่อนร่วมงานนี้แหละที่จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานที่สุด หากได้เพื่อนร่วมงานที่ดี คอยช่วยเหลือกันและกัน ก็ยิ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไวขึ้น  ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ส่วนใหญ่ก็มาจากการมีเพื่อนร่วมงานทีดีเป็นพื้นฐานนั่นเอง

แต่ในการจะมี ทีมงานนฝัน หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในแต่ละองค์กรจะมีวัฒนาธรรมในการทำงาน รวมไปถึงความเคร่งครัดในกฎระเบียบของบริษัทแตกต่างกันออกไป บางบริษัทเน้นให้แยกกันทำงาน บางบริษัทเน้นในทำงานแบบกลุ่ม ซึ่งการมีทีมงานที่เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือกันย่อมทำให้งานออกมาดีกว่าเสมอ นอกจากนี้การทำงานเป็นทีมยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  เพราะหากในทีมงานด้วยกัน สามารถทำงานจนเข้าขากันและเกิดความสนิทกันมากขึ้น ยิ่งส่งผลให้งานออกมาดีและส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย

โดยลักษณะของ ทีมงานในฝัน ที่หลายคนตามหาประกอบไปด้วย

 1. มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและพร้อมช่วยเหลือทีมเสมอ การที่สมาชิกในทีมมีความรู้ความสามารถในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนอกจากจะทำให้ทีมมีผลการทำงานที่ดีแล้วยัง การที่คนในทีมพร้อมสำหรับการทำงานแทนหรือสลับหน้าที่กัน ยิ่งส่งผลให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างให้สมาชิกในทีมได้เรียนรู้งานของกันและกันอีกด้วย
 2. สร้างวัตถุประสงค์เดียวกันและโฟกัสที่เป้าหมายเดียวกัน การมีเป้าหมายร่วมกันย่อมทำให้ทีมมีเป้าหมายและเห็นเส้นทางในการทำงานร่วมกัน การกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันควรระบุให้ชัดเจนถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน โฟกัสที่เป้าหมายเดียวกัน และร่วมแชร์เครื่องมือในการทำงานรวมไปถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วม
 3. ร่วมกันสนับสนุนความสามารถและจุดเด่นของสมาชิกในทีม หัวหน้าทีมนอกจากควรมองหาจุดเด่นและจุดอ่อนของสมาชิกในทีมแต่ละคน เพื่อบริหารจัดการภายในทีมให้เกิดการร่วมกันทำงานได้อย่างลงตัวมากที่สุด ทั้งในเรื่องของการทำงานและทัศนคติต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของทีมงานด้วย ในส่วนของสมาชิกในทีมก็ควรสนับสนุนความสามารถของกันและกันในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างราบรื่น
 4. เปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นเพื่อนในชีวิตจริง การจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนต้องการ ไม่ว่าราจะอยู่ในสถานะหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้าของธุรกิจ เมื่อเราเป็นทีม ก็ควรเปิดใจรับฟังกัน ตรงไปตรงมา,จริงใจต่อกัน การรับฟังความเห็นต่างร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกในการทำงานร่วมกัน รวมไปถึงเอาใจใส่ซึ้งกันละกัน แม้นอกเหนือเวลาทำงาน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเหนียวแน่นระหว่างทีมงานแล้วยังเป็นการสร้างมิตรภาพทีดีในทีทำงานอีกด้วย
 5. เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีในเวลาเดียวกัน ในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงตำแหน่งหัวหน้างานเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความกล้าตัดสินใจ กล้าเสนอความคิดเห็นด้วยหลักเหตุและผล  รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพื่อนร่วมทีม เปิดใจรับฟังความเห็นและพร้อมปฏิบัติตามเมื่อเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาเป็นผู้นำบ้างและต้องยอมรับข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเองได้

 

ทีมงานในฝัน

 

ทีมงานในฝัน ที่เจ้าของกิจการและผู้นำองค์กรตามหา 

     คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าของกิจการหรือบริษัทต่างๆล้วนอยากมี ทีมงานในฝัน เป็นของตัวเอง เพราะนอกจากจะได้งานที่มีคุณภาพ,ถูกต้องรวดเร็วแล้ว การที่มีทีมงานหลักการคิดกลยุทธ์และคอยทำงานขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว เป็นสิ่งที่หลายองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนตามหากันทั้งสิ้น  แต่ในปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการทีม มีความยากมากยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องความต้องการของพนักงานตำแหน่งต่างๆในทีม  และเกิดเป็นความท้าทายให้กับ เจ้าของกิจการหรือผู้นำองค์กร ที่ต้องปวดหัวและเสียเวลากับเรื่องนี้ไปไม่น้อย

กลยุทธ์ที่ดีในการการบริหารทีม จะสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กรและทำให้ธุรกิจเติบโต

     “การทำงานเป็นทีม” มีความสำคัญในทุกองค์กร การบริหารคนจึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะทีมงานมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เจ้าของกิจการและผู้นำองค์กรจำเป็นต้องรู้ว่าใครมีความสามารถด้านไหน แล้วจะดึงเอาศักยภาพของบุคคลนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร หัวใจสำคัญของทีมเวิร์คที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือ 5 วิธีบริหารทีมให้มีศักยภาพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 1. หัวหน้าทีมต้องมีความเป็นผู้นำสูง ผู้นำที่ดีควรมีความเป็นนักวางแผนที่ดี มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก และที่สำคัญคือ เป็นผู้ฟังที่ดีพร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุก คน มีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ และพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ เพราะการทีมีผู้นำที่ดีจะทำให้ทีมเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความเชื่อใจในการทำงานสูง ทำให้เกิดทีมเวิรค์ที่พร้อมทำงานในทุกสถาณะการณ์
 2. แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่องานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าใจจุดประสงค์ของงานอย่างชัดเจน ควรมีโครงสร้างการทำงานที่แบ่งหน้าที่ให้ตรงตามทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม เพื่อทำให้สมาชิกเห็นคุณค่าในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และ ควรกำหนดระยะเวลาในการอัพเดทงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 3. สร้างการสื่อสารที่ชัดเจน การสื่อสารภายในทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานราบรื่น ภายในทีมต้องมีการสื่อสารที่จัดเจนตรงไปตรงมา เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่อาจะเกิดขึ้นได้
 4. พัฒนาศักยภาพของคนในทีม การบริหารทีมที่ดีต้องสร้างให้สมาชิกในทีมมีศักยภาพที่สูงขึ้นด้วย หัวหน้าทีมจะต้องรู้ว่าสมาชิกแต่ละคมทีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน และสามารถพัฒนาตรงไหนได้บ้าง เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม เพราะเมื่อสมาชิกมีความแข็งแกร่ง ก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว  
 5. ประเมิณผลและตรวจสอบเป็นระยะ. การรับมือกับปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทีมที่ดี เพราะการที่องค์กรมีทีมที่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรสามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว การประเมิณผลการทำงานจะทำให้สมาชิกในทีมเห็นว่าการทำงานของตนเองเป็นอย่างไร มีจุดไหนต้องปรับปรุง รวมไปถึงเห็นภาพรวมของทีมว่ามีปัญหาตรงไหน และจะมีวิธีการอย่างไรในการทำให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และสำคัญคือการร่วมกันระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา อาจะทำให้ค้นพบวิธีการขั้นตอนใหม่ๆในการทำงานก็เป็นได้  

การมีทีมที่แข็งแกร่งก็จะสร้างให้ธุรกิจเติบโต

     แต่ในการบริการจัดการทีมต้องการความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน หรือเจ้าของกิจการและพนักงานหรือสมาชิกในทีม ซึ่งการที่จะทำให้คนทุกคนมองเป้าหมายเดียวกันนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย และนี้คือ 5 สิ่งที่เจ้าของกิจการหรือผู้นำองค์กรต้องเผชิญ ในการบริหารจัดการทีม

 1. ไม่สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในทีมเปลี่ยนกรอบความคิดได้ หลายคนอาจะมีปัญหาในชีวิตการทำงานต่างกัน การไม่สามารถทำให้สมาชิกเปลี่ยนความคิดให้มีเป้าหมายเดียวกันได้ จึงทำให้ขาดแรงบันดาลใจ ขาดแรงขับเคลื่อนภายในตัวเอง  ไม่สามารถสร้างศักยภาพในการทำงานและแสงออกมาได้อย่างเต็มที่ ทีมงานจึงไม่สามารถปรับตัวในการทำงานได้ หรืออาจะส่งผลให้เกิดอาหาร Brun out และลาออกได้ในที่สุด
 2. ไม่สามารถกระตุ้นให้ทีมงานเข้าใจมุมมองเชิงระบบได้ เมื่อทีมงานไม่มีจุมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้ไม่เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงไม่สามารถทำให้องค์กรพัฒนาได้ตามเป้าหมาย
 3. ไม่ได้ส่งเสริมให้ทีมงานเห็นคุณค่าในความแตกต่างมากพอ เพราะแต่ละคนล้วนมีจุดเด่นในการทำงานและความสามารถที่แตกต่างกัน การที่ไม่สามารถสร้างให้สมาชิกในทีมเห็นคุณค่าในงานของตัวเองและเคารพความแตกต่างได้ จึงทให้สมาชิกในทีมขาดความศรัทธาในตัวหัวหน้าทีมและองค์กร เกิดความไม่เข้าใจในกันละกัน ขาดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ทำให้ทีมไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว
 4. ไม่สามารถทำให้ทีมงานเห็นคุณค่าในตนเองได้ เมื่อบุคลากรขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตนเอง เกิดอาการไม่มั่นคงทางอารมณ์ จึงทำให้ไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ ส่งผลให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และส่งผลเสียต่อภาพรวมของทีม
 5. ไม่สามารถทำให้ทีมโฟกัสที่จุดมุ่งหมายเดียวกันได้ การที่ผู้นำองค์กรไม่สามารถโน้มน้าวให้ทีมงานเห็นถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ จะทำให้ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพลดลง และส่งผลให้องค์กรไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

     นอกจาก 5 สิ่งข้างต้นที่กล่าวมายังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการทีมที่เจ้าของกิจการและผู้นำองค์กรต้องเจออีกมากมายและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรและธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และจากปัญหาข้างต้นส่งผลให้ องค์กรและธุรกิจต้องสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาใหม่เป็นประจำ ทำให้เสียทั้งต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรละเสียทั้งเวลาในการสรรหา บุคลากรเข้ามาเติมเต็มในการทำงาน

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อเลือกใช้บริการ Outsource ที่มีความชำนาญในการทำงาน พร้อมกับทีมงานมืออาชีพ ที่คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ทีมงานในฝันที่คุณต้องการและตัดปัญหาในเรื่องการบริหารทีมออกไปได้เลยไม่ต้องคอยบริหารความเสี่ยง ไม่ต้องเสียเวลาในการสรรหาคนและสร้างทีมใหม่อยู่ตลอดเวลา ช่วยให้ลดต้นทุนทั้งการบริหารจัดการและช่วยให้มีเวลาไปโฟกัสในส่วนที่งานหลักขององค์กรได้อย่างเต็มที่

SO : Tech-Enabled Outsourcing Solution 

     ทางเลือกสำหรับทุกคนที่ต้องการมี ทีมงานในฝัน เป็นของตัวเอง สำหรับมนุษย์ใครที่ต้องการทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพและต้องการทีมงานในฝันที่พร้อมผลักดันให้เราเติมโตไปด้วยกัน สามารถติดตามตำหน่งที่เปิดรับหรือ คลิกที่ลิงค์นี้ได้เลย  

และสำหรับผู้ประกอบการ หรือ องค์กรต่างๆที่ต้องการ Solution ในการช่วยลดต้นทุน และไม่อยากเสียเวลาในการสร้างทีมในฝันของคุณ ให้บริการของ  SO เป็นคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล,บริการเช่ารถพร้อมคนขับ,และบริหารเช่ารถเพื่อการขนส่ง,บริการดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวภายในบริษัท รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูลดด้าน​ IT และ Database พร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ที่เราออกแบบมาสำหรับบริการต่างๆโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้คุณออกแบบทีมในฝันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพราะเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันความสำเร็จขององค์กรและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย


SO ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ที่มีพร้อมด้วยเทคโนโลยีทีมีความทันสมัย และมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ และพร้อมเป็นตัวช่วยในการ ขยายธุรกิจ ของคุณให้มั่นคงและพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดยุค digital Transformation


@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

Follow us

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *