“การขยายธุรกิจ” ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด?

การขยายธุรกิจ

ความจำเป็นใน การขยายธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจจะต้องทบทวน​ Business model ของตัวเองก่อนวางแผนใน การขยายธุรกิจ ว่ามีขั้นตอนการวิธีการดำเนินการในอย่างไร วางเป้าหมายไว้อย่างไร และในปัจจุบันผลการดำเนินการเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผน ขยายธุรกิจ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมาย ก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องรอให้เวลาล่วงเลยไป แต่ถ้าหากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็อาจะต้องเข้าสู่กระบวนการ ปรับปรุงวิธีการทำงานด้วยการตรวจเช็คด้านต้นทุน,การตลาด รวมไปถึงขั้นตอนในการทำงานของแต่ละแผนก เพื่อหาปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้นจนทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการได้จนเกิดเป็นอุปสรรคในการ ขยายธุรกิจ

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งในวงการธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง หลายบริษัทต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ และปรับตัวในการดำเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน,รักษาฐานลูกค้าเดิม, หาลูกค้าใหม่และรวมไปถึงการพัฒนสินค้าและบริการเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

การขยายธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะ นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้องค์กรได้พัฒนาในด้านต่างๆทั้งในเรื่องกลยุทธ์การวางแผน,การพัฒนาระบบ,การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับแบรนด์อีกด้วย

การขยายธุรกิจ

แล้วเมื่อไหร่ที่ควรขยายธุรกิจ?

เมื่อมีฐานลูกค้าที่มั่นคงแข็งแรง กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความภัคดีต่อแบรนด์ หรือสินค้าและบริการของเรา มีการใช้บริการและบอกต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้สามารเป็นตัวช่วยในการทำการตลาดของแบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง

ตลาดกำลังเติบโต เริ่มมีความต้องการสินค้าและบริการในตลาดที่ธุรกิจดำเนินการอยู่มากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการขายมากขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการเพิ่มสินค้าและบริการใหม่ๆเข้าไปในตลาด ถือเป็นอีกช่องทางในการขยายธุรกิจไปในตัว  อาทิเช่น หากคุณเปิดธุรกิจร้านอาหารก็สามารเพิ่มเมนูใหม่ หรือจับเซตคู่กับเมนูเดิม เพื่อตอบโจทย์ในการตามเทรนการตลาดและทำให้ลูกค้าได้ลองเมนูใหม่ไปในตัว

ขายดีจนทำงานไม่ทัน หากธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี จนพนักงานทำงานกันไม่ทัน ต้องมีการทำโอทีหรือมีการขยายเวลาเปิดร้าน ซึ่งสาเหตุหลักไม่ได้มาจากการบริหารเวลาไม่ดี แต่มาจากความต้องการของลูกค้าที่สูงมากขึ้น ก็เป็นอีก 1 สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าถึงเวลาในการขยายธุรกิจได้แล้ว

มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกธุรกิจขาดไม่ได้ เพราะทีมงานหรือพนักงานถือเป็นฟันเฟืองหลักที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ และหากมีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายใหม่และสามารถดูแลรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยิ่งทำให้การขยายธุรกิจเป็นเรื่องง่าย และโอกาสในการประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน

หากธุรกิจของคุณมีปัจจัยครบทั้ง 5 ข้อนี้แล้ว ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการวางแผนขยับขยายธุรกิจของคุณ เพื่อโอกาสในการเจริญเติบโตและเพื่อรายได้และผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของผลประกอบการ ความรู้ความสามารและประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคต

ความเสียงใน การขยายธุรกิจ ที่อาจะเกิดขึ้นกับองค์กร

ความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น

แน่นอนว่าการขยายธุรกิจจะต้องมาพร้อมกับการลงทุนที่มากขึ้น ทั้งในเรื่องของ fixed cost และค่าใช้จ่ายผันแปรต่างๆ ซึ่งหากองค์กรมีการวางแผนเรื่องการเงินและการลงทุนที่ดีมากพอ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนไปได้ ซึ่งการขยายสาขาก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เพราะการที่มีหน้าร้านสาขาเดียวที่สร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  วันหนึ่งอาจถูกทดแทนด้วยคู่แข่งที่ดีกว่า หรือมีความเปลี่ยนแปลงด้านทำเลที่ตั้ง ก็อาจส่งผลต่อยอกขายของเราได้หรือในบางกรณีอาจะส่งผลร้ายแรงถึงการปิดกิจการได้เช่นกัน ดังนั้นการมีสาขาอื่นมารองรับก็จะสามารถทำให้ธุรกิจยังมีรายรับเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

เจอกับคู่แข่งรายใหม่

การขยายธุรกิจไปในที่ใหม่ย่อมเจอกับเจ้าถิ่นที่เป็นคู่แข่งรายใหม่เสมอ ซึ่งทุกกิจการย่อมมีจุดแข่งจุดอ่อนอยู่แล้ว ซึ่งการเข้าสู่ตลาดใหม่นั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าให้ทันกับการตลาดปัจจุบัน เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละราย มีความชอบและต้องการที่แตกต่างกัน และอย่าลืมศึกษาคู่แข่งเพื่อหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ และต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งของเราก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับผู้เล่นใหม่เช่นกัน ดังนั้นหากธุรกิจมีการวางแผนการจัดการและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย จะทำให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค หรืออาจะเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีอยู่ในตลาดแต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการก็เป็นได้

ทีมงานใหม่ที่ประสบการณ์ไม่มากพอ

ในการขายธุรกิจเช่นการขยายสาขา เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมคุณภาพในการทำงานของทีมงาน เพราะต่อให้เรามีทีมงานทีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากเพียง แต่การขยายไปยังตลาดใหม่ หรือที่ใหม่ ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับทีมของเราอยู่ดี ซึ่งทีมงานใหม่อาจะเป็นการโยกย้ายพนักงานที่มีความสามารถของเราไปควบคุมทีมงานใหม่ที่พึ่งรับเข้ามา ทำให้อาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้ เนื่องจากทีมใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน หรืออาจะเกิดจากปัญหาในการสั่งการจากหัวหน้างานที่พึ่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาก็เป็นได้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้อาจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมประสบการณ์ระหว่างทีมงาน รวม ไปถึงองค์กรด้วย แต่ก็จะต้องแลกมาด้วยปัญหาอื่นๆที่อาจะสงผลกระทบโดยตรงต่อแบรนด์ และยอดขายได้

ปัญหาด้านการจัดการบุคลากร

เชื่อว่าเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทุกองค์กรต้องเจอ ซึ่งก็ทำให้ทั้งเจ้าของธุรกิจหรือ HR ต่างปวดหัวกันไปตามๆกัน เพราะกว่าจะได้ผู้สมัครแต่ละคนนั้น ยากยเนเหลือเกิน บางคนก็นัดสัมภาษณ์แล้วไม่มา ส่วนคนที่มาก็ยังไม่ตรงกับที่ต้องการ และยังต้องหาผู้สมัครต่อไปเรื่อยๆ  ในบางครั้งก็ได้พบกับพนักงานที่ใช่ ดูเข้าตากรรมการ แต่พอทำงานไปได้ไม่นานก็ลาออก ทำให้เราต้องเริ่มหาใหม่ตั้งแต่ต้น เรียกได้ว่าเป็นงานที่กินเวลาทำงานไปมากกว่าครึ่ง ทำให้บางบริษัทต้องเพิ่มตำแหน่งพนักงานสรรหาคนมาโดยเฉพาะ (Human resources recruitment) เพื่อจัดการงานในส่วนนี้ แต่ก็ทำให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

Outsource ทางเลือกที่ดีใน การขยายธุรกิจ

การใช้บริการ Outsource ในการขยายธุรกิจ ถือเป็นอีกทางเลือกทีจะช่วยลดความเสียงที่ธุรกิจต้องเผชิญ และช่วยลดต้นทุนในส่วนของ fixed cost ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนหรือทีมงานในการทำงานที่ไม่มีมีความเชี่ยวชาญในการทำงานและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้านอื่นๆเช่น การคำนวณเงินเดือน การเช็ควันทำงาน ขาด ลา มาสาย การคำนวณโอทีและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องแบกรับและคอยแก้ไขปัญหาในจุดนี้เสมอ

SO สยามราชธานี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราจึงพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและออกแบบบริการที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของทุกองค์กร ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก ด้วยข้อมูลผู้สมัครงานกว่า 2 แสนคนบน database พร้อมระบบในการค้นหาพนักงานที่ตรงตามความต้องการอย่าง Irecruit ที่สามารถหาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานขับรถ พนักงานธุรการ พนักงาน IT แลช่างเทคนิคเป็นต้น  นอกจากนี้เรายังเสริมความอุ่นใจด้วยระบบ “Tiktrack” ที่ SO คิดค้นขึ้นมาที่เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บันทึกข้อมูลเข้าออกงานลางาน รวมไปถึงคำนวณเงินเดือนหรือ PAYLLO  เพื่อช่วยในการบริหารข้อมูลหลังบ้านของพนักงาน หมดกังวลเรื่องการเช็คข้อมูล ขาด,ลา,มาสาย ไปจนถึงการคำนวณเงินเดือนหรือโอทีได้เลย เพราะเจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบ้านของพนักงานทั้งหมดได้เพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้น นอกจากนี้ SO ของเรายังมีบริการอื่นๆอาทำเช่น การให้บริการเช่ารถหลายประเภททั้ง รถผู้บริหาร รถดัดแปลง รถขนส่ง การออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล บน digital platform ต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะขยายและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง


SO ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ที่มีพร้อมด้วยเทคโนโลยีทีมีความทันสมัย และมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ และพร้อมเป็นตัวช่วยในการ ขยายธุรกิจ ของคุณให้มั่นคงและพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดยุค digital Transformation


@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

Follow us

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *